Medisch Convenant in slechts 7 procedures?

15 oktober 2018:

Veel zorginstellingen komen om in procedures en administratie lasten. Zorgverleners moeten meer tijd hebben voor de patiënt! Onzinnige administratie zorgt ervoor dat deze tijd er onvoldoende is. De Federatie Medisch Specialisten is hierom bezig met een actie: (Ont)Regel de Zorg. Hierin zijn tientallen schrappunten opgesteld waarvan één van de belangrijkste: het vereenvoudigen van de manier waarop er met het Convenant Medische Technologie wordt omgegaan!

Dit sluit perfect aan bij een recente ontwikkeling binnen Meditain. Dankzij meerdere implementaties hebben wij een ‘Best Practice Convenant’- aanpak kunnen ontwikkelen die gericht is op de achterliggende motivatie van het Convenant: een veilig product, in handen van een getrainde gebruiker in een omgeving die veilig gebruik kan garanderen. Hierbij is gestreefd naar een sterk vereenvoudigde opzet van het kwaliteitssysteem.
Wij hebben zodoende het gehele Convenant samengevat in één beleid met onderliggend slechts een zevental generieke procedures. Deze procedures ondersteunen bij het voldoen aan de norm en helpen vooral ook om te werken volgens de achterliggende motivatie.

Wilt u ook een vereenvoudigde en bovenal een aantoonbaar geborgde implementatie van het Convenant Medische Technologie? Neem dan contact op met Rob Schipper via +31(0)30 20 90 970 of per mail via info@meditain.nl.

Terug naar actueel

Deel dit bericht