Medische apparatuur veilig toepassen in de thuissituatie?

13 juli 2017:

Steeds meer mensen worden na een behandeling in het ziekenhuis verder behandeld in de thuissituatie. Hierbij wordt vaak gebruik gemaakt van een medische apparaat. Hoe kunnen ziekenhuizen deze bijzondere toepassing van medische apparatuur veilig organiseren?
Op dit vraagstuk is Nikki Zumpolle, een vierdejaars student van de opleiding Gezondheidzorg Technologie aan de Hogeschool Rotterdam, vandaag afgestudeerd.
Haar onderzoek begon met een literatuurstudie om te achterhalen welke huidige wet- en regelgeving van toepassing is. Met de opgedane kennis zijn interviews afgenomen bij professionals uit 12 verschillende ziekenhuizen, 2 thuiszorginstellingen en een firma van medische apparatuur. Uit deze interviews blijkt dat betrokkenen nog erg zoekende zijn naar de beste manier waarop een veilige toepassing te realiseren valt.
Hierom is een blauwdruk opgesteld waarin alle stappen rond de toepassing van medische apparatuur in de ziekenhuisverplaatste zorg in procesvorm staan beschreven. Per stap zijn de betrokken partijen, verantwoordelijkheden en de benodigde documentatie benoemd.
Wilt u meer weten over dit onderzoek? Neem dan contact op per telefoon +31(0)30 20 90 970 of via e-mail info@meditain.nl.

Terug naar actueel

Deel dit bericht