NVTG college – Veilige toepassing van medische technologie

21 juni 2018:

Samenwerken aan patiëntveiligheid

NVTG Opleidingen heeft in samenwerking met Meditain op 21-6-2018 dit college georganiseerd. De aanwezigen hebben op een leuke en interactieve wijze met elkaar gesproken over:

  • Gebouw gebonden installaties in relatie tot het convenant?
  • Wat valt er wel en niet onder het convenant?
  • Waar houdt het convenant op?
  • Is er interactie tussen gebouw en apparatuur en wordt dit meegenomen in een PRI?

Er is vastgesteld dat er zeker een relatie is tussen gebouw, installaties en apparatuur en dat bij toepassing van medische technologie dit meegenomen dient te worden in het aanschafdossier als ook gedurende de gehele levensduur.
Verder is uitvoerig gediscussieerd over het aanbrengen van keuringsstickers en de toegevoegde waarde hiervan.
Als laatste is aan de orde geweest dat protocollen die gemaakt zijn voor medische technologie mogelijk om te vormen zijn naar protocollen voor gebouw en installaties.

De NVTG wil samen met Meditain verder onderzoeken wat het medisch convenant betekent voor de care-sector. Wij willen daarom graag met een aantal NVTG-leden die werkzaam zijn in de care van gedachten wisselen over hoe de NVTG daarbij kan helpen.
Als u daar een bijdrage aan wilt leveren dan s.v.p. een bericht naar de NVTG backoffice.

Terug naar actueel

Deel dit bericht