Top 10 gevaren Medische Technologie 2019

20 november 2018:

Recentelijk heeft het ECRI Institute de top 10 van medisch technologische gevaren voor 2019 gepubliceerd (Top 10 Health Technology Hazards). Met deze lijst wil het ECRI (Emergency Care Research Institute) aandacht vragen voor de gevaren veroorzaakt door medische technologie, met uiteindelijk doel het minimaliseren van incidenten in de gezondheidszorg. De lijst is samengesteld op basis van meerdere onderzoeksmethoden, namelijk door het onderzoeken van incidenten, testen van medische hulpmiddelen, het volgen van procedures in zorginstellingen, een literatuuronderzoek en interviews met betrokkenen.

De top 10 bestaat uit:

  1. Gehackte systemen. Hackers kunnen zich toegang verschaffen tot remote access systemen en daarbij storingen veroorzaken in zorgactiviteiten.
  2. Bevuilde matrassen. Gereinigde matrassen blijken regelmatig lichaamsvloeistoffen op patiënten te lekken.
  3. Alarmering van ademhalingsapparatuur. Onjuist instellen van alarmering bij ademhalingsapparatuur veroorzaakt risico’s op hersenschade of overlijden voor de patiënt.
  4. Endoscopen desinfecteren. Het verkeerd desinfecteren van flexibele endoscopen kan leiden tot infecties bij patiënten.
  5. Instellingen infuuspomp. Door het dosistempo te verwarren met de stroomsnelheid kunnen fouten ontstaan in de medicatie-instellingen van een infuuspomp.
  6. Onjuiste alarmgrenzen. Alarmen kunnen gemist worden door het verkeerd instellen van de fysiologische alarmgrenzen.
  7. Letsel door tilliften. Tilliften met een bevestiging boven het hoofd van de patiënt kunnen zorgen voor een risico op letsel bij de patiënt.
  8. Lekkende schoonmaakvloeistof. Lekkende schoonmaakvloeistof op elektrische componenten kan leiden tot schade aan de apparatuur en kan mogelijk brand veroorzaken.
  9. Niet opgeladen batterijen. Onvolledig opgeladen batterijen kunnen de operationele status van apparatuur negatief beïnvloeden.

Deze lijst kan zorginstellingen helpen om potentiële gevaren in haar organisatie te identificeren en te minimaliseren. Is er aandacht binnen uw organisatie voor de onderwerpen uit deze top 10? Is er inzicht in de top 10 binnen uw eigen organisatie? Naast de brede aandacht voor het afhandelen en analyseren van incidenten, kan er met het inzicht in en de focus op veelvoorkomende incidenten een groot effect worden bereikt.  Een analyse van de ECRI top 10 onderwerpen binnen uw eigen organisatie kan hierin een goede start zijn.

Terug naar actueel

Deel dit bericht