Convenant medische technologie

Meditain ziet medische technologie als het samenwerkend geheel van medische hulpmiddelen, niet-medische hulpmiddelen en technische infrastructuur dat bestemd is voor het zorgproces. Deze volledige benadering wordt altijd gehanteerd als wij met onze klanten werken aan vraagstukken over kwaliteit, (patiënt)veiligheid en wettelijke verantwoording.
Een van de voornaamste thema’s hierbij is het ‘Convenant veilige toepassing van medische technologie‘.

Expertise
Meditain heeft biomedisch technologen in dienst die veel ervaring hebben met vraagstukken over het Convenant. Niet alleen door te helpen bij klanten, maar juist ook door hun betrokkenheid bij het opstellen en verbeteren van deze veldnorm. Hierdoor kunnen wij u niet alleen ondersteunen in het voldoen aan letter van de norm, maar juist ook helpen in het daadwerkelijk werken volgens de achterliggende motivatie.

De Meditain-aanpak
Vele ziekenhuizen zijn inmiddels geholpen met de ‘Meditain-aanpak’ van het Convenant. Het resultaat van deze aanpak, een geïmplementeerd kwaliteitssysteem, is meerdere malen door de Inspectie voor de Gezondheidszorg getoetst en goed bevonden.
Onze dienstverlening bestaat hierbij uit de volgende onderdelen:

Auditing
Onze audit kent een praktische insteek en toetst op operationalisering. Dit wil zeggen dat wij op zoek gaan naar bewijsmateriaal waaruit blijkt dat uw organisatie zich houdt aan haar eigen beleid en procedures. De nadruk ligt hierbij dus niet op het ‘kennen’ van een procedure maar op het actief kunnen leveren van ‘bewijs’ waaruit blijkt dat er als zodanig gewerkt wordt. Een steekproef op product-/aanschafdossiers brengt extra duidelijkheid over de mate waarin de eigen kwaliteitsnormen gehanteerd worden.

Projectmanagement implementatie
Wij verzorgen momenteel in diverse ziekenhuizen het projectmanagement voor een organisatiebrede implementatie van het Convenant. Dit vaak in samenwerking met een coördinator of kartrekker uit de eigen organisatie die als katalysator werkt in het behalen van resultaat.

Operationele ondersteuning
Ook voor meer operationele ondersteuning op een specifiek thema kunt u bij ons terecht. Zo helpen wij bij het volledig maken van aanschafdossiers, de borging van bevoegd- en bekwaamheden en het in onderhoud/beheer krijgen van medische technologie.

Terug naar diensten

Beheer van medische hulpmiddelen

Alle zorginstellingen in Nederland worden geacht het beheer van hun medische hulpmiddelen aantoonbaar op orde te hebben. Voor alle zorginstellingen ligt hier een grote uitdaging en voor kleinere zorginstellingen komt hier nog bij dat zij vaak geen eigen technici...

Bekijk volledig bericht

Onderhoudbeheersystemen

Een belangrijke factor bij het daadwerkelijk goed kunnen beheren van medische hulpmiddelen, is een optimaal ingericht beheersysteem. Door onze kennis van ziekenhuisprocessen zijn wij in staat om uw systeem (bijvoorbeeld Ultimo) te optimaliseren of een nieuw systeem te implementeren...

Bekijk volledig bericht

Onderhoudsafdelingen

Veel zorginstellingen hebben de wens om hun onderhoudsafdelingen professioneler te organiseren. Veelal voortkomend uit veranderende wet- en regelgeving of door budgetten die onder druk staan. Wij helpen onze klanten om deze verandering te realiseren met een bewezen aanpak. Onze aanpak kenmerkt...

Bekijk volledig bericht

Kennisplatform eqube

Meditain heeft in samenwerking met enkele ziekenhuizen het kennisplatform eqube ontwikkeld. Met eqube hebben alle medewerkers in de zorg eenvoudig toegang tot gebruikershandleidingen en scholing van medische hulpmiddelen. Zo draagt het platform direct bij aan het veilig gebruik ervan...

Bekijk volledig bericht