Treant Zorggroep

Implementatie Convenant

Implementatie van het Convenant Veilige Toepassing van Medische Technologie binnen de drie ziekenhuislocaties van de Treant Zorggroep. Er is met de vertegenwoordigers van verschillende disciplines een methode ontwikkeld om het aantal en de omvang van de procedures te reduceren, waarbij de gebruikers centraal staan. Resultaat is een uniform, praktisch toepasbaar en geïmplementeerd beleid voor alle soorten medische hulpmiddelen, waarmee wordt voldaan aan de eisen vanuit het Convenant.


Terug naar referenties

Deel dit bericht

Meditain is voor mij kennis, kunde en integriteit en beschikt over het vermogen om dit toe te kunnen passen binnen een dynamische organisatie met verschillende stakeholders.

Peter Schlepers – Project Manager CMT – Treant Zorggroep