Aanmelden nieuwsbrief

Quickscan voor zorginstellingen

Meditain helpt zorginstellingen om (weer) met een frisse blik naar de ondersteunende afdelingen te kijken. Samen onderzoeken we waar behoeftes liggen en analyseren we de werkprocessen. Aan de hand van deze analyse identificeren we eventuele knelpunten en de benodigde vervolgstappen om tot een optimale situatie te komen.

Onze Quickscan beslaat drie thema’s:

Proces: hierbij analyseren we het werkproces waar we kijken naar de flow, de verschillende betrokken rollen, verantwoordelijkheden en de werkafspraken. Aan de hand van interviews met medewerkers en het bestuderen van de werkinstructies onderzoeken we hoe de dagelijkse praktijk zich verhoudt met de gewenste situatie.

Systeemondersteuning: tijdens de interviews bespreken we ook hoe het onderhoudbeheersysteem het proces ondersteunt en welke (aanvullende) wensen er zijn. Hierbij kijken we bijvoorbeeld kritisch naar handmatige (overtyp) handelingen en eventuele parallelle (Excel) administraties.

Data(kwaliteit): door middel van een data-analyse brengen we de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van stuurinformatie in beeld. Denk hierbij aan de status van onderhoud, informatie over uw assets of doorlooptijden voor het afhandelen van meldingen. Naast inzage in de kwaliteit van de data worden zo ook knelpunten in uw werkproces snel zichtbaar.

We sluiten de scan af met het opstellen van het rapport. Dit rapport bevat een objectieve beschrijving van de huidige situatie a.d.h.v. de hierboven genoemde aandachtspunten. Ook bevat het een knelpuntenanalyse en een concreet stappenplan om richting de gewenste situatie te gaan.

Onze scan neemt slechts enkele dagen in beslag. Dankzij ervaring uit tientallen zorginstellingen krijgen we snel de juiste vervolgacties op papier.

Bent u geïnteresseerd in deze Quickscan of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Hidde Bos via 030-20 90 970 of stuur een mail naar info@meditain.nl.