De medische technologie in zorginstellingen vereist talloze werkzaamheden.

De activiteiten van Meditain zijn onder te verdelen in thema’s. Die strekken van aanschaftrajecten van medische hulpmiddelen tot kennisdeling door middel van bijvoorbeeld trainingen en themadagen.