Aanmelden nieuwsbrief

Lisanne is Cum Laude afgestudeerd als zorgingenieur!

Van harte gefeliciteerd Lisanne met deze prachtige prestatie!

Quote: “De taak voor mij als onderzoeker was om de interne- en externe behoeftes te inventariseren voor het ontwerpen van één generieke methode. Hiermee kan Meditain ziekenhuizen adviseren voor een slimmere en efficiëntere aanpak. Er bleek een grote behoefte te zijn voor het ontwerpen van handvatten om een aanschaf- en implementatietraject goed neer te zetten met begeleiding vanuit Meditain. Dit maakt dat ik me heb beziggehouden met het ontwerpen van een procesanalyse waarin de processtappen van een aanschaf- en implementatietraject in de juiste volgordelijkheid weergegeven zijn. Het eindresultaat van mijn afstudeerstage was het uitbrengen van een onderbouwd advies.”