Aanmelden nieuwsbrief

Meditain biedt op maat implantaatkaart-procedure

Wanneer moet ik een implantaatkaart aan de patiënt verstrekken? En hoe borgt mijn organisatie registratie van implantaten? Door de Medical Device Regulation (MDR) zijn de regels rondom implantaten flink aangescherpt. De nieuwe wet- en regelgeving is door onze biomedisch technologen zorgvuldig uitgediept en vertaald naar een procedure die vervolgens is geïmplementeerd in verscheidende zorginstellingen. Lees hier meer over de noodzaak van dit thema en hoe Meditain uw organisatie kan ondersteunen.

Waarom een implantaatkaart procedure?

De aanscherping van de wet- en regelgeving rondom implantaten heeft als doel om veilige zorg te bieden, het aantal incidenten te verminderen en de informatievoorziening richting patiënt te verbeteren. Er is veel aandacht voor de registratie van implantaten, zodat de juiste patiënt in geval van recalls en safety notifications snel geïdentificeerd kan worden.

In 2021 en 2022 heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) strenge controles uitgevoerd in verschillende ziekenhuizen en particuliere klinieken op basis van een toetsingskader, waarin verscheidene thema’s getoetst werden, waaronder registratie van implantaten en complicaties. Meditain heeft de gepubliceerde rapporten van de IGJ en de bijbehorende wet- en regelgeving omtrent implantaten gebruikt om tot een ‘Procedure implantaatkaart zorginstellingen’ te komen, die op maat gemaakt kan worden voor de betreffende instelling.

Hoe helpt Meditain u verder?

Samen met onze biomedisch technologen brengen we de werkwijze rondom implantaten in uw organisatie in kaart en leggen we de uitgangspunten en verantwoordelijkheden vast. Zo borgen we ook dit belangrijke thema uit de MDR in uw organisatie. Interesse? Neem dan contact op met Koen Snijders via 030-20 90 970 of stuur een mail naar info@meditain.nl.