Aanmelden nieuwsbrief

Meditain feliciteert Tergooi MC met de opening van het nieuwe ziekenhuis!

Op 20 mei was het zover, na jaren van voorbereiding opende Tergooi MC haar deuren voor patiëntenzorg in het nieuwe ziekenhuis in Hilversum. Collega’s Judith Muijsers en Christa de Jonge hebben met mooie projecten bij de afdelingen ICT en KFMT hun steentje bijgedragen aan een succesvolle ingebruikname.

Projectleiding ICT door Judith

Begin februari 2023 klopte Tergooi MC aan bij Meditain voor extra ondersteuning bij de eindsprint naar de verhuizing naar de nieuwbouw. Collega Judith is toen als ICTprojectleider ingesprongen en aan de slag gegaan met een aantal projecten: “De nieuwbouw van een ziekenhuis geeft de mogelijkheid om een nieuwe invulling aan processen te geven. Zo heb ik afgelopen drie maanden het implementatietraject van een applicatie voor intern patiëntenvervoer geleid, waardoor de medewerkers van het patiëntenvervoer nu werken met een mobiele applicatie. Daarnaast heb ik o.a. bijgedragen aan de realisatie van audiovisuele en videoconference middelen in MDOruimtes, wachtruimtes en presentatieruimtes. Het was bijzonder om de dynamiek van de laatste weken van een nieuwbouwproject mee te maken: een leeg gebouw verandert in razend tempo in een operationeel ziekenhuis. Er is een ontzettend mooi ziekenhuis gerealiseerd waar alle medewerkers van Tergooi MC trots op mogen zijn!.  

Projectleiding KFMT door Christa 

Het nieuwe ziekenhuis is voorzien van veel nieuwe medische apparatuur, zo ook de anesthesiemachines van de OK en het ziekenhuisbrede patiëntbewakingssysteem. Tergooi MC heeft Meditain ruim tweeënhalf jaar geleden gevraagd om dit project, van aanbesteding tot veilige ingebruikname en nazorg, te begeleiden. Collega Christa is hier vanaf het begin bij betrokken. Christa: “De vervanging van medische technologie wordt over het algemeen ervaren als complexe materie. De complexiteit neemt toe wanneer er meerdere afdelingen, leveranciers en vakgebieden betrokken zijn en er tegelijkertijd in een nieuw ziekenhuis moet worden gewerkt. Een dergelijke situatie deed zich voor in het Tergooi MC, waarbij het patiëntbewakingssysteem is vervangen voor elf zorgafdelingen. In de aanbestedingsfase was het een mooie uitdaging om de wensen en eisen van deze afdelingen bij elkaar te brengen en tot een keuze te komen. In de afgelopen maanden lag de focus samenstellen van de gewenste systeemconfiguratie, het monteren van de apparatuur en aansluiten in het ziekenhuisnetwerk. Tenslotte zijn de gebruikers getraind voor het gebruik van de apparatuur. De inzet van de vele betrokkenen heeft ertoe geleid dat op 20 mei de apparatuur veilig in gebruik is genomen.” 

Meditain bedankt Tergooi MC voor de fijne en duurzame samenwerking!