Aanmelden nieuwsbrief

Succesvolle verdediging PhD Stephanie Mezger!

Dinsdag 12 juli ’22 verdedigde Stephanie met succes haar PhD thesis met de titel “Moleculaire profielen van myocardinfarct: een multidisciplinaire analytische aanpak”.

In haar onderzoek heeft ze zich gefocust op een hartinfarct (wereldwijd doodsoorzaak nummer een) en met name op de moleculen en processen die plaats vinden in het hart na een hartinfarct. Door gebruik te maken van verschillende analytische technieken, waaronder beeldvormende massa spectrometrie (MALDI-MSI) en vloeistofchromatografie massa spectrometrie (LC-MS/MS) heeft ze het eiwit- en lipiden profiel in weefsel in kaart gebracht. In het eerste deel van haar proefschrift beschrijft ze ook een nieuw gepatenteerd werkproces waarmee zowel de ruimtelijke verdeling als de identificatie van de moleculen verkregen kan worden. En laat ze in hartweefsel zien dat er diverse regio’s aanwezig zijn met een eigen en specifiek moleculair profiel, evenals veranderingen in de tijd.

In het tweede deel van haar proefschrift staat het hart specifieke ‘cardiaal troponine’ centraal, dit is de gouden standaard voor de diagnose van een hartinfarct. Door verbeteringen in de testen worden verhoogde cardiaal troponine waarden nu ook waargenomen in niet-hartinfarct patiënten, zoals patiënten met nierfalen of marathonlopers. Met behulp van gel filtratie chromatografie is gekeken of er specifieke vormen van cardiaal troponine aanwezig zijn die gebruikt kunnen worden om het onderscheid te maken tussen deze patiënten. Voor cardiaal troponine T lijkt de aanwezigheid van grotere vormen een aanwijzing voor de acute fase terwijl er voor cardiaal troponine I een minder duidelijk onderscheid te maken is.

De kennis over de eiwitten, lipiden en processen die een rol spelen in het hart en de cardiale troponines in het bloed zal uiteindelijk leiden tot verbeteringen in de diagnose en behandeling van een hartinfarct waardoor de patiëntenzorg verbeterd.

Proficiat Stephanie!