Aanmelden nieuwsbrief

Transformeren naar de toekomst – Het Integraal Zorgakkoord

De Nederlandse zorg staat onder druk. Vandaar dat het ministerie van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), samen met een groot aantal partijen uit de zorg, het integraal zorgakkoord (IZA) heeft opgesteld. Het IZA heeft als doel de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Het ministerie van VWS heeft een duidelijke samenvatting gemaakt van dit akkoord. In dit artikel lees je wat dit akkoord betekent voor ziekenhuizen en wat wij zien bij de ziekenhuizen.

Wat zijn de uitgangspunten van het IZA?

In het IZA zijn vijf uitgangspunten opgesteld, namelijk:

  • Passende zorg is waardegedreven. Zorg is aantoonbaar effectief en heeft meerwaarde voor de patiënt. Mensen, middelen en materialen worden doelmatig ingezet.
  • Passende zorg komt samen met en rondom de patiënt tot stand.
  • Passende zorg is de juiste zorg op de juiste plek.
  • Passende zorg gaat over gezondheid in plaats van over ziekte.
  • Passende zorg wordt geleverd in een prettige werkomgeving.

Deze uitgangspunten hebben geleid tot acht werkagenda’s waarvoor de ondertekenaars van het IZA zich inzetten. Voor de uitvoering van de werkagenda’s en het mogelijk maken van de transformatie is € 2,8 miljard beschikbaar gemaakt. Zorgpartijen kunnen een aanvraag doen om gebruik te maken van deze transformatiegelden door een transformatieplan op te stellen.

Wat zien wij bij onze klanten?

Bij onze klanten zien we verschillende ontwikkelingen rondom het IZA. Zo zien we dat de ziekenhuizen regiosamenwerkingen aangaan met partners in de regio. De uitdagingen in deze regio’s worden in kaart gebracht in een regiobeeld. Op basis van deze regiobeelden worden concrete regioplannen opgesteld, waarvoor transformatieplannen worden geschreven. Eén van de ontwikkelingen is het aanbieden van meer hybride zorg door ziekenhuizen. Hybride zorg is zorg thuis als het kan, en zorg in het ziekenhuis als het nodig is. Het inzetten van hybride zorg moet onder meer bijdragen aan passende zorg rondom de patiënt en het efficiënter inzetten van het schaarse zorgpersoneel. Hybride zorg vereist onder andere afspraken, gegevensuitwisseling, samenwerking, kennisuitwisseling.  Mooie praktijkvoorbeelden hiervan zijn te vinden op www.juistezorgopdejuisteplek.nl.

Wat kan Meditain voor jouw organisatie betekenen?

U kent Meditain als betrouwbare partner bij allerlei vraagstukken rondom medische technologie. Met onze kennis, ervaring en samenwerkingen met diverse zorginstellingen denken wij graag mee in het uitwerken van transitieplannen en het begeleiden en uitvoeren van de transitieprojecten! Neem vrijblijvend contact op met Alex Biskop om in gesprek te gaan over de mogelijke ondersteuning.