Aanmelden nieuwsbrief

Meditain biedt ondersteuning op het thema Ziekenhuisverplaatste Zorg

Het verplaatsen van zorg naar buiten het ziekenhuis is een toenemend verschijnsel. In veel gevallen komt hier ook medische technologie bij kijken. De veilige toepassing van medische technologie buiten het ziekenhuis brengt nieuwe vraagstukken met zich mee omtrent logistiek, de communicatie met andere betrokken (zorg)partijen, de financiering, het beheer, de patiënt als gebruiker en de invloed van de omgeving. Daarnaast zijn deze projecten vaak complex gezien het grote aantal stakeholders, zowel binnen als buiten de muren van het ziekenhuis. Meditain biedt verschillende diensten aan op dit thema, namelijk de Meditain Quick-scan Ziekenhuisverplaatste zorg en ondersteuning op projecten over dit thema, zoals projectleiding en inhoudelijk advies.

Meditain Quick-scan Ziekenhuisverplaatste zorg

Wilt u weten hoe uw zorginstelling ervoor staat? Laat dan een Meditain Quick-scan Ziekenhuisverplaatste Zorg uitvoeren!

Tijdens deze Quick-scan zullen wij in gesprek gaan met de betrokken stakeholders en uw processen analyseren. Het resultaat is een advies ten aanzien van het voldoen aan wet- en regelgeving, evenals bruikbare adviezen over procesoptimalisatie. Een bijkomend resultaat is dat betrokken stakeholders met elkaar in overleg zijn getreden op het thema. Hiervoor zetten wij biomedisch technologen in met veel kennis en ervaring op dit thema.

Gezamenlijk bepalen we met u de gewenste startdatum en globale planning. We streven ernaar om de doorlooptijd 1 maand te laten zijn.

Ondersteuning van projecten met thema Ziekenhuisverplaatste zorg

Heeft u behoefte aan een kartrekker op het thema Ziekenhuisverplaatste zorg?

Ook hier kan Meditain de helpende hand bieden. Onze biomedisch technologen zijn uitstekende projectleiders en kunnen met inhoudelijke kennis de kar trekken om het goed te gaan regelen op dit thema. Daarnaast is het ook mogelijk om onze Biomedisch technologen in te zetten voor inhoudelijk advies in een project. Deze vormen van ondersteuning kunnen een mooi vervolg zijn op de Quick-scan, maar het kan ook direct een passende insteek zijn voor uw ziekenhuis.

In dit artikel kunt u meer lezen over de aanpak van onze collega Christa de Jonge in het Flevoziekenhuis.

Wilt u meer weten?

We komen graag in contact om de opties op het thema Ziekenhuisverplaatste zorg met u te bespreken. Neem contact op met Christa de Jonge via 030-20 90 970 of stuur een mail naar info@meditain.nl.

Wilt u meer informatie over het thema Ziekenhuisverplaatste zorg, lees dan hier de Meditain Whitepaper.