Aanmelden nieuwsbrief

Veilige toepassing van medische technologie buiten het ziekenhuis

Collega Christa de Jonge heeft zich tijdens haar post-master opleiding tot Qualified Medical Engineer (QME) aan de TU Eindhoven verdiept in het thema veilige toepassing van medische technologie buiten het ziekenhuis. Hierbij heeft zij met verschillende stakeholders gesproken, zoals huisartsen, leveranciers van medische technologie en de patiëntfederatie.  In dit artikel lees je meer over dit project, waarvan een deel is uitgevoerd in het Flevoziekenhuis. Henk Imming (Hoofd Medische Techniek van het Flevoziekenhuis) vertelt over zijn ervaringen bij de uitvoering ervan.

Aanleiding voor het project
Steeds vaker bieden medisch specialisten patiënten de mogelijkheid om hun behandeling in de thuissituatie te ondergaan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan thuisbeademing of infuustherapie. Voor patiënten kan deze ontwikkeling vele voordelen met zich meebrengen. Zo kan de patiënt bijvoorbeeld langer thuis blijven wonen of na een opname in het ziekenhuis eerder naar huis.

Naast deze voordelen voor de patiënt, kleven er echter ook risico’s aan de toepassing van medische technologie buiten het ziekenhuis. In deze minder gecontroleerde omgeving kan de inzet van medische technologie leiden tot grotere risico’s in vergelijking met de toepassing binnen het ziekenhuis. Meerdere ziekenhuizen zijn nog zoekend hoe met dit thema moet worden omgegaan. De focus ligt over het algemeen nog veelal op de veilige inzet van medische technologie binnen het ziekenhuis, maar met de recentelijk toenemende verschuiving van de zorg naar buiten het ziekenhuis, groeit het belang om ook de veilige toepassing buiten het ziekenhuis goed te regelen. Meditain wil ziekenhuizen hier graag bij kunnen ondersteunen.

Het project
Het doel van dit project is het ontwikkelen van een model waarmee de veilige toepassing van medische technologie buiten het ziekenhuis kan worden geborgd. Om te komen tot een ontwerp dat aandacht heeft voor de acceptatie en toepassing van het systeem in de dagelijkse zorgpraktijk is een project opgestart bij één van de klanten van Meditain. Daarnaast is er een ziekenhuisoverstijgende werkgroep opgericht om het ontwerp te ontwikkelen met kennis uit meerdere ziekenhuizen.

Henk: “Ondanks alle COVID-19 beperkingen, waardoor er weinig fysieke bijeenkomsten mogelijk waren, is het project grotendeels volgens planning verlopen. Christa heeft ervoor gezorgd dat zorgprofessionals goed betrokken waren en enthousiast hun inbreng gaven. Door iedereen mee te nemen in het belang van het project, konden er belangrijke afspraken op papier worden gezet.”

De resultaten
Het resultaat van dit project is onder andere een risico gestuurd model waarmee de veilige toepassing van medische technologie buiten het ziekenhuis kan worden ingeschat. Het model is een document waarin verschillende potentiële risicofactoren worden gewogen. Dit model wordt in de invoeringsfase door een multidisciplinair team ingevuld, op basis waarvan een relatief snelle risico inventarisatie gemaakt kan worden. Op basis van deze risico inventarisatie kunnen er keuzes gemaakt worden om de veilige inzet van deze medische technologie te borgen. Op basis van dit op risicoanalyse gebaseerde model wordt het voor gebruikers, onder andere medisch specialisten, verpleegkundigen en medisch technici,  inzichtelijk wat er in de invoerings- en gebruiksfase van medische technologie moet worden geregeld om de veilige toepassing buiten het ziekenhuis te borgen.

Henk: “Ik ben erg tevreden met het resultaat. Het is een toegankelijk en werkbaar ontwerp geworden waarmee we verder kunnen. Door de uitkomsten van dit project is een professionaliseringslag mogelijk, waarbij er aandacht is voor toepassing in de dagelijkse zorgpraktijk. Door het ontwikkelde risicomodel zijn wij ons meer bewust van de risico’s bij de inzet van medische technologie buiten het ziekenhuis”.

Whitepaper
In onze Meditain Whitepaper VTMT buiten de zorginstelling leest u meer over de uitdagingen die we zien en presenteren we ons model waarmee zorginstellingen de veilige toepassing van medische technologie kunnen borgen.

 • Opdrachtgever Voorzitter Commissie Medische Technologie Flevoziekenhuis
 • Betrokken afdelingen
  • Inkoop & Logistiek
  • Juridische Zaken
  • Kwaliteit & Veiligheid
  • Medische Technologie
  • Zorgafdelingen
 • Doorlooptijd 8 maanden
 • Onze rol Projectleider & Adviseur
 • Thema's

Meer weten over dit project? Vul onderstaand formulier in dan neemt Christa de Jonge contact met je op.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Christa de Jonge Biomedisch Technoloog