Aanmelden nieuwsbrief

Nieuw project online! Aanbesteding Amsterdam UMC

Europese aanbesteding Beeldroutering en opslag voor OK’s Amsterdam UMC

Publiekrechtelijke instellingen, waaronder academische ziekenhuizen vallen, dienen zich te houden aan het aanbestedingsrecht wanneer zij een werk, levering of dienst wil inkopen bij een derde partij. Deze aanbestedingsregels zijn beschreven in de Aanbestedingswet 2012. In het geval het bedrag het drempelbedrag overschrijdt geldt de Europese regelgeving voor aanbesteden.

Lees hier meer over ons project in het Amsterdam UMC.