Aanmelden nieuwsbrief

Afstudeeronderzoek risicogestuurd preventief onderhoud

Mijn naam is Mark-Jan Kortleven en heb voor mijn opleiding Mens en Techniek | Gezondheidszorgtechnologie mijn afstudeeropdracht uitgevoerd bij Meditain. Ik ben daar de afgelopen 6 maanden mee bezig geweest en werd daarbij begeleid door diverse collega’s binnen Meditain. Ik heb onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van risicogestuurd preventief onderhoud aan medische apparatuur binnen zorginstellingen. De vraag hiernaar vanuit zorginstellingen kan worden gedreven door bijvoorbeeld de wens om te besparen op onderhoudskosten, of het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Denk hierbij aan het vergroten van de tijd dat een apparaat beschikbaar is voor de patiënt door het onderhoud efficiënter vorm te geven. In dit artikel wordt een korte samenvatting van het onderzoek en de resultaten gegeven.

Wet- en regelgeving
De basis van dit thema ligt in de juridische kaders van de wet- en regelgeving. Daarom ben ik begonnen met het onderzoeken van de juridische basis van het vraagstuk. De Medical Device Regulation (MDR) speelt hierbij een belangrijke rol, samen met diverse richtlijnen en veldnormen zoals het convenant ‘Veilige toepassing van medische technologie in de medisch specialistische zorg’. De MDR stelt onder andere strengere eisen aan fabrikanten. Deze eisen beperken voor zorginstellingen de vrijheid om af te wijken van de voorschriften van de fabrikant. Een ander belangrijk document is het toetsingskader ‘Veilige toepassing van medische technologie in de medisch specialistische zorg’ (ziekenhuizen) dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) hanteert.

Uit het onderzoek naar de juridische basis van het vraagstuk heb ik gevonden dat er ruimte is om aan de slag te gaan met risicogestuurd preventief onderhoud. Hierbij is het essentieel dat goed onderbouwd en vastgelegd worden.

Interviews
Naast het onderzoeken van de juridische kaders, heb ik ook verschillende gesprekken gevoerd met experts die werkzaam zijn binnen zorginstellingen en actief zijn binnen de wereld van medische techniek. Een aantal experts zijn werkzaam in de functie van Hoofd Medische techniek, Klinisch Fysicus, Biomedisch Technoloog en Kwaliteitsfunctionaris. De experts werken in zowel academische als in reguliere zorginstellingen. In deze gesprekken is gesproken over de huidige manier van werken rondom preventief onderhoud, over knelpunten en mogelijkheden daarbinnen en wat risicofactoren zijn die een rol kunnen spelen bij het vaststellen van een nieuw onderhoudsinterval.

Uit de gesprekken is een overzicht van de stand van zaken gekomen. In de zorginstellingen wordt het preventief onderhoud vaak uitgevoerd zoals voorgeschreven door de fabrikant. Een enkele keer wordt er afgeweken, en wordt er soms vaker, soms minder vaak onderhoud uitgevoerd. Hierbij verschilt het per zorginstelling hoe de documentatie van het proces wordt bijgehouden/opgeslagen.

Model
Als laatste stap in mijn afstudeeronderzoek ben ik aan de slag gegaan met het opstellen van een stappenplan. Dit stappenplan is nodig om binnen de wet- en regelgeving af te kunnen wijken van de voorschriften van de fabrikant.
Als onderdeel van dit stappenplan heb ik ook onderzoek gedaan naar risicofactoren die een rol kunnen spelen bij preventief onderhoud. Deze factoren kunnen worden gebruikt om een nieuw onderhoudsinterval vast te stellen. Hiervoor heb ik onderzoek gedaan naar het onderhoudsclassificatiemodel in Ultimo en diverse andere modellen zoals het HFMEA-model. Ook heb ik de input uit de interviews meegenomen.

Resultaat
Mijn afstudeeronderzoek heeft voor Meditain een advies opgesteld waarmee klanten kunnen worden ondersteund met vraagstukken rondom risicogestuurd preventief onderhoud. Het advies bestaat uit een stappenplan dat Meditain samen met de zorginstelling doorloopt, om op een verantwoorde manier risicogestuurd preventief onderhoud uit te voeren. Een onderdeel van het stappenplan is een model waarmee een aangepast onderhoudsinterval kan worden bepaald.

Stagelopen bij Meditain
Ik kijk terug op een leerzame afstudeerstage bij Meditain! Ik heb met veel collega’s contact gehad en gesproken over mijn onderzoek en werd daarbij goed begeleid. Er is bij de collega’s veel kennis en ervaring aanwezig, wat ook bijgedragen heeft aan de resultaten van mijn onderzoek. Ondanks dat ik, door de corona-maatregelen, voornamelijk thuis heb stagegelopen heb ik het naar mijn zin gehad.

Meer weten over dit project? Vul onderstaand formulier in dan neemt Koen Snijders contact met je op.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Koen Snijders Manager Kwaliteit