Onderhoudbeheersystemen

Een belangrijke factor bij het daadwerkelijk goed kunnen beheren van medische hulpmiddelen, is een optimaal ingericht beheersysteem. Door onze kennis van ziekenhuisprocessen zijn wij in staat om uw systeem (bijvoorbeeld Ultimo) te optimaliseren of een nieuw systeem te implementeren dat hier perfect op aansluit.

Aanpak
Om uw onderhoudsbeheersysteem in te richten of te optimaliseren biedt Meditain verscheidene diensten:

Analyseren en ontwerpen van de optimale procesflow
Ervaring leert dat het verstandig is om voor de daadwerkelijke implementatie van een onderhoudsbeheersysteem, zoals Ultimo of Infor, een analyse te maken van de afdelings- en overstijgende processen. Onze adviseurs zullen u als procesdeskundige en systeemdenker aan de hand nemen om  samen tot een functioneel ontwerp te komen.

Inrichten onderhoudsbeheersysteem
Wij helpen om een nieuw onderhoudsbeheersysteem succesvol te implementeren waarbij het borgen van de ondersteunende processen centraal staat. Als onafhankelijke partij fungeren we als sparringpartner tussen u en de leverancier. Zo hebben we ervaring met implementatie van Ultimo en Infor. Hierbij kunnen we ondersteunen door projectmanagement, vanuit de rol als procesdenker en deskundige van het ondersteunende proces.

Optimaliseren
Wij kunnen u helpen om het onderhoudsbeheersysteem te verbeteren. Dit doen we  door grondige (proces) analyse, voorstellen voor managementrapportages en aanpassingen in de inrichting van de systemen. Zo voorkomt u onnodige administratie en maakt u optimaal gebruik van uw systeem.

Terug naar diensten

Convenant medische technologie

Meditain ziet medische technologie als het samenwerkend geheel van medische hulpmiddelen, niet-medische hulpmiddelen en technische infrastructuur dat bestemd is voor het zorgproces. Deze volledige benadering wordt altijd gehanteerd als wij met onze klanten werken aan vraagstukken over kwaliteit, (patiënt)veiligheid...

Bekijk volledig bericht

Beheer van medische hulpmiddelen

Alle zorginstellingen in Nederland worden geacht het beheer van hun medische hulpmiddelen aantoonbaar op orde te hebben. Voor alle zorginstellingen ligt hier een grote uitdaging en voor kleinere zorginstellingen komt hier nog bij dat zij vaak geen eigen technici...

Bekijk volledig bericht

Onderhoudsafdelingen

Veel zorginstellingen hebben de wens om hun onderhoudsafdelingen professioneler te organiseren. Veelal voortkomend uit veranderende wet- en regelgeving of door budgetten die onder druk staan. Wij helpen onze klanten om deze verandering te realiseren met een bewezen aanpak. Onze aanpak kenmerkt...

Bekijk volledig bericht

Kennisplatform eqube

Meditain heeft in samenwerking met enkele ziekenhuizen het kennisplatform eqube ontwikkeld. Met eqube hebben alle medewerkers in de zorg eenvoudig toegang tot gebruikershandleidingen en scholing van medische hulpmiddelen. Zo draagt het platform direct bij aan het veilig gebruik ervan...

Bekijk volledig bericht