Onderhoudsafdelingen

Veel zorginstellingen hebben de wens om hun onderhoudsafdelingen professioneler te organiseren. Veelal voortkomend uit veranderende wet- en regelgeving of door budgetten die onder druk staan.
Wij helpen onze klanten om deze verandering te realiseren met een bewezen aanpak.

Onze aanpak kenmerkt zich door kennis en ervaring in te zetten die vergaard is op alle niveaus binnen zorginstellingen. Zo vormen wij beleid met het management en vertalen we dit door naar strategie, processen en stuurinformatie.

Beleid, strategie en processen
Wij weten hoe onderhoudsorganisaties het effectiefst kunnen handelen. Daarom ondersteunen wij opdrachtgevers bij het vaststellen van beleid, het bepalen van strategie en het vormgeven van processen als objectbeheer, preventief onderhoud en storingsafhandeling. 

Implementatie en beheer
Door betrokken medewerkers op een professionele manier te ondersteunen, zorgen wij voor een goede implementatie van het gevormde beleid. Zowel onze persoonlijke aandacht als het inzetten van de juiste beheertools worden hierbij als zeer prettig ervaren door opdrachtgevers.

Prestaties en evaluatie
Wij maken prestaties aantoonbaar met onze managementrapportages. Opgesteld als gevolg van het gekozen beleid of als antwoord op de vele vragen vanuit wet- en regelgeving. Door structureel te evalueren houden wij voor u de kwaliteit op een hoog niveau.

Terug naar diensten

Convenant medische technologie

Meditain ziet medische technologie als het samenwerkend geheel van medische hulpmiddelen, niet-medische hulpmiddelen en technische infrastructuur dat bestemd is voor het zorgproces. Deze volledige benadering wordt altijd gehanteerd als wij met onze klanten werken aan vraagstukken over kwaliteit, (patiënt)veiligheid...

Bekijk volledig bericht

Beheer van medische hulpmiddelen

Alle zorginstellingen in Nederland worden geacht het beheer van hun medische hulpmiddelen aantoonbaar op orde te hebben. Voor alle zorginstellingen ligt hier een grote uitdaging en voor kleinere zorginstellingen komt hier nog bij dat zij vaak geen eigen technici...

Bekijk volledig bericht

Onderhoudbeheersystemen

Een belangrijke factor bij het daadwerkelijk goed kunnen beheren van medische hulpmiddelen, is een optimaal ingericht beheersysteem. Door onze kennis van ziekenhuisprocessen zijn wij in staat om uw systeem (bijvoorbeeld Ultimo) te optimaliseren of een nieuw systeem te implementeren...

Bekijk volledig bericht

Kennisplatform eqube

Meditain heeft in samenwerking met enkele ziekenhuizen het kennisplatform eqube ontwikkeld. Met eqube hebben alle medewerkers in de zorg eenvoudig toegang tot gebruikershandleidingen en scholing van medische hulpmiddelen. Zo draagt het platform direct bij aan het veilig gebruik ervan...

Bekijk volledig bericht