Spaarne Gasthuis

Begeleiding fusie van ziekenhuizen naar organisatie en systeem

Implementatie van een uniforme procesafhandeling van (gelijksoortige) processen voor alle Services-afdelingen in combinatie met de implementatie van Ultimo 10. Het resultaat is een uniforme uitstraling...

Dit project is begeleid door Dirk Theunissen en Koen Snijders


Bekijk referentie

Medisch Spectrum Twente

Inregelen onderhoud en beheer van medische techniek

Als projectleider verantwoordelijk voor het opzetten van een aanvullende serviceorganisatie binnen de afdeling Medische Techniek. Hierbij is het correctieve- en preventieve onderhoudsproces ingeregeld met als...

Dit project is begeleid door Hendri Bikker


Bekijk referentie

Treant Zorggroep

Convenant Veilige Toepassing van Medische Technologie

Implementatie binnen de drie ziekenhuislocaties van Treant Zorggroep. Er is met de vertegenwoordigers van verschillende disciplines een methode ontwikkeld om het aantal en de omvang...

Dit project is begeleid door Koen Snijders en Dirk Theunissen


Bekijk referentie

Deventer Ziekenhuis

Ziekenhuisbrede Convenant audit

Uitvoeren, rapporteren en presenteren van een ziekenhuisbrede audit. Doel van de audit was het bepalen van de implementatiestatus van het ‘Convenant veilige toepassing medische technologie...

Dit project is begeleid door Koen Snijders en Dirk Theunissen


Bekijk referentie

Meditain is voor mij kennis, kunde en integriteit en beschikt over het vermogen om dit toe te kunnen passen binnen een dynamische organisatie met verschillende stakeholders.

Peter Schlepers – Project Manager CMT – Treant Zorggroep

UMC Utrecht

Implementatie van risicogestuurd onderhoud

Actualiseren van de aanwezige medische technologie en daarbij op risico de benodigde onderhoudsmodellen bepaald. Om grip te houden op het onderhoudsproces, is al het onderhoud...

Dit project is begeleid door Rob Schipper en Hendri Bikker


Bekijk referentie

Radboudumc B&O

Transitie Beheer en Onderhoud

Her-implementatie van de primaire bedrijfsprocessen naar aanleiding van een vernieuwde toekomstvisie van de afdeling Beheer en Onderhoud. Om de implementatie te voltooien is samen met...

Dit project is begeleid door Dirk Theunissen en Michel Doeleman


Bekijk referentie

Erasmus MC

Optimalisatie sector Medische Technologie

Vaststellen en optimalisatie van de primaire bedrijfsprocessen met als doel de afdeling te laten voldoen aan de gestelde eisen. Dit resultaat is geïmplementeerd in de...

Dit project is begeleid door Dirk Theunissen en Rob Schipper


Bekijk referentie

Radboudumc MTKF

Optimalisatie Instrumentele Dienst

Ondersteuning van de afdeling Medische Technologie & Klinische Fysica op het gebied van business intelligence door ontwikkeling en optimalisatie van managementrapportages, alsmede ondersteuning bij de...

Dit project is begeleid door Dirk Theunissen en Rob Schipper


Bekijk referentie

Dankzij Meditain hebben we de medische technologie die eerder werd beheerd door verschillende organisatieonderdelen centraal georganiseerd. Daardoor hebben we nu de registratie en het onderhoud voor alle medische technologie uniform, inzichtelijk en beheersbaar.

Arjan Huisjes – Teamhoofd Medische Techniek & ICT – Medisch Spectrum Twente

SKB Winterswijk

Vertalen organisatiewensen naar systeem en rapportages

Door periodieke verbeteringen aan het onderhoudbeheersysteem en de managementrapportages blijven de afdelingen Algemene Techniek en Zorgtechnologie grip houden op installaties en medische hulpmiddelen.

Dit project is begeleid door Rob Schipper


Bekijk referentie

Martini Ziekenhuis

Professionaliseren afdeling Medische Techniek

Ondersteuning bij het beheer en de inzet van medische technologie door beleid te vormen en te vertalen naar processen, procedures, managementrapportages en een optimaal ingericht...

Dit project is begeleid door Koen Snijders en Rob Schipper


Bekijk referentie