Empowering your data

04 april 2018:

Meditain ziet het bijeenbrengen en verrijken van gegevens uit onderhoudbeheersystemen als een eerste stap om te komen tot betrouwbare stuurinformatie. Na talloze uren van registratie wilt u deze informatie kunnen gebruiken om hiervan te leren en eventueel bij te sturen. Omdat dit niet eenvoudig is, hebben we onze kennis van bedrijfsvoering en informatiesystemen gebundeld in slimme algoritmische hulpmiddelen. Met onze tools kunt u uw data wel betrouwbaar analyseren en aanvullen!

Uw eigen data
Vaak krijgen wij de vraag om kengetallen zoals benodigde onderhoudsuren, -kosten of getolereerde storingsfrequenties aan te leveren. Klanten willen deze gebruiken om hun eigen gegevens te toetsen dan wel aan te vullen. De praktijk is echter dat de beschikbare kengetallen niet zomaar passen, waardoor een vergelijk onmogelijk wordt. Daarom maakt onze oplossing geen gebruik van landelijke gemiddeldes, maar van uw eigen historische data.

Versneld implementeren van functionaliteiten
Kent u het gevoel dat u al jaren probeert bij elk nieuw object de vervangingswaarde te registreren, maar dat u nog steeds geen betrouwbaar vervangingsplan/budget kunt genereren? Of dat uw collega’s al jaren de urenregistratie zo goed als mogelijk bijhouden, maar het vergelijk tussen capaciteit en de benodigde uren voor toekomstig onderhoud uitblijft? Wij doorbreken de vicieuze cirkel van gegevens verzamelen versus gegevens gebruiken. Met behulp van onze tools kunnen we versneld functionaliteiten zoals een vervangingsplanner of de geprognotiseerde onderhoudsuren implementeren of de impact van verschillende onderhoudsstrategieën voor uw objecten vergelijken.

Meer weten?
Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op via +31(0)30 20 90 970 en vraag naar Dirk Theunissen. Of mail via info@meditain.nl.

Terug naar actueel

Deel dit bericht