Thesis ‘Welke onderliggende factoren beïnvloeden de eindgebruiker?’

13 november 2017:

Veel ziekenhuizen houden zich bezig met de veilige toepassing van medische technologie, mede nadat is gebleken dat jaarlijks regelmatig incidenten voorkomen waar technologie een rol speelde. Vaak wordt de oorzaak van deze incidenten gezocht bij menselijke factoren. Het is echter van belang om verder te onderzoeken hoe onveilig gebruik tot stand komt. Welke onderliggende factoren beïnvloeden de eindgebruiker?

Dit heeft Dionne van der Waal, masterstudente van de opleiding Health & Society aan de Wageningen Universiteit, afgelopen 6 maanden onderzocht in het kader van haar masterthesis. Middels een uitgebreide literatuurstudie naar incidenten en patiëntveiligheid en dankzij diepte-interviews met zorgverleners, is geprobeerd antwoord te geven op het vraagstuk. Er zijn in totaal 21 zorgverleners geïnterviewd binnen 10 verschillende ziekenhuizen. De functies variërend van verpleegkundigen, MBB-ers, specialisten tot leidinggevenden met een zorgachtergrond. Uit deze interviews is gebleken dat het gebruik van medische technologie beïnvloed wordt door een complex samenspel van factoren. De onderliggende mechanismes bleken veelal te maken te hebben met de werkomstandigheden, de fysieke werkomgeving, de organisatorische cultuur, top-down veranderprocessen, een gebrekkige samenwerking tussen verschillende afdelingen en/of externe invloeden.

De resultaten zijn verwerkt in schematische weergaven van de achterliggende mechanismen en in algemene aanbevelingen. Een belangrijke aanbeveling is dat de werkvloer betrokken wordt om eigenaarschap te bevorderen en de samenwerking zowel tussen als binnen afdelingen verbeterd wordt om verantwoordelijkheden af te stemmen.

Wilt u meer weten over dit onderzoek? Neem dan contact op per telefoon +31(0)30 20 90 970 of via e-mail info@meditain.nl.

Terug naar actueel

Deel dit bericht